ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

مطالب نرم افزار اکسل

آموزش اکسل - تابع ISERROR

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تابع ISERROR ، عبارت داخل پرانتز را از لحاظ خطا بودن نتیجه آن، بررسی می کند. در صورت خطا (Error) بودن، مقدار TRUE را بر می گرداند و در غیر این صورت، مقدار  FALSE را بر می گرداند.

روش کار:

برای مثال، فرض کنید سلول A1 ، حاوی عبارت فرمول زیر باشد.

ISERROR(B1/C1)=

 

سپس در سلول B1 ، عدد 4 و در سلول C1 عدد 0 را وارد کنیم. از آنجایی که حاصل تقسیم بر صفر ،  برابر با خطا می باشد، لذا حاصل عبارت داخل پرانتز، در رابطه قبل، برابر با خطا می باشد. در این صورت حاصل فرمول زیر، برابر با TRUE می باشد.

ISERROR(B1/C1)=

 

نویسنده: علی رحمتی توکل ، مدرس و مشاور مدیریت پروژه

جهت درخواست دوره آموزشی با شماره  09122333560  تماس بگیرید.

کانال تلگرام:                                      https://t.me/project_management_standards