ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

مطالب نرم افزار اکسل

آموزش اکسل - تابع ISEVEN

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 تابع ISEVEN ، عبارت داخل پرانتز را از لحاظ زوج بودن عددی نتیجه  آن، بررسی می کند. در صورت زوج بودن، مقدار TRUE  و در غیر این صورت ، مقدار  FALSE را بر می گرداند.

روش کار:

برای مثال، فرض کنید سلول A1 ، حاوی عبارت فرمول زیر باشد.

ISEVEN(B1+C1)=

سپس در سلول B1 ، عدد 4 و در سلول C1 ، عدد 2 را وارد کنیم. از آنجایی که حاصل عبارت داخل پرانتز، در رابطه قبل، برابر با عدد زوج یعنی 6 می باشد. در این صورت، حاصل فرمول قبل، برابر با TRUE است.

 

نویسنده: علی رحمتی توکل ، مدرس و مشاور مدیریت پروژه

جهت درخواست دوره آموزشی با شماره  09122333560  تماس بگیرید.

کانال تلگرام:                                      https://t.me/project_management_standards