ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

سیستم مدیریت پروژه

انواع هزینه ها در مدیریت ریسک پروژه

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در استاندارد مدیریت پروژه PMBOK مدیریت پروژه شامل 10 حوزه دانش است که یکی از آنها مدیریت ریسک پروژه و دیگری مدیریت هزینه پروژه است. مدیریت ریسک پروژه ها، تاثیر بسزایی بر روی هزینه های پروژه دارد لذا شناسایی انواع هزینه ها در مدیریت ریسک پروژه اهمیت شایانی خواهد داشت. در ذیل، انواع هزینه ها در مدیریت ریسک، به تصویر کشیده شده است.

 

کانال تلگرام:                             project_management_standards@