ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

سیستم مدیریت پروژه

چهار خروجی اصلی برنامه زمانبندی پروژه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بعد از شکل دادن شبکه پیش نیارزی فعالیت های پروژه یا project network ، ضروری است تا محاسبات رفتی و برگشتی زمانبندی انجام بگیرد و خروجی های اصلی زمانبندی محاسبه و تحلیل شوند. در ادامه، چهار خروجی اصلی برنامه زمانبندی پروژه ذکر و تحلیل شده اند.

 

 

کانال تلگرام:                             project_management_standards@