ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

سیستم مدیریت پروژه

انواع درصد پیشرفت پروژه - percent complete types

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

چند نوع درصد پیشرفت یا درصد تکمیل پروژه وجود دارد؟

Progress : Percent Complete: % Complete : درصد پیشرفت یا درصد تکمیل

در هنگام اجرای پروژه بایستی برنامه زمانبندی بروز رسانی یا به هنگام سازی (Update) شود. به منظور بروز رسانی پروژه، نیاز به ثبت و محاسبه درصد پیشرفت فعالیت ها ، WBS و پروژه احساس می شود.

 

محاسبات پیشرفت پروژه

دیدگاه 1:

 

درصد پیشرفت برنامه ای (Baseline Progress or Planned Progress or Baseline % Complete ) : میزان پیشرفت پروژه تا تاریخ نظارت اگر طبق برنامه مبنا (Baseline) پیش برود.

درصد پیشرفت واقعی (Actual Progress or Actual % Complete) : میزان پیشرفت پروژه تا تاریخ نظارت بر اساس کارهای انجام شده

 

دیدگاه 2:

در مورد فعالیت ها:

درصد پیشرفت زمانی یا Duration % Complete :

نسبت مدت واقعی انجام فعالیت بر کل مدت فعالیت

Duration Progress = (Actual Duration) / (Actual Duration + Remaining Duration)

 

درصد پیشرفت منبعی یا Resource % Complete :

نسبت منبع واقعی صرف شده بر روی فعالیت بر کل منبع لازم جهت تکمیل فعالیت

Resource Progress = (Actual Resource) / (Actual Resource + Remaining Resource)

 

درصد پیشرفت هزینه ای یا Cost % Complete :

نسبت هزینه واقعی صرف شده بر روی فعالیت بر کل هزینه لازم جهت تکمیل فعالیت

Cost Progress = (Actual Cost) / (Actual Cost + Remaining Cost)

 

درصد پیشرفت فیزیکی یا Physical % Complete:

نسبت میزان کار فیزیکی واقعی انجام شده بر روی فعالیت بر کل کار فیزیکی لازم جهت تکمیل فعالیت

Physical Progress = (Actual Physical Work) / (Actual Physical Work + Remaining Physical Work)

 

در نهایت می توان، رابطه درصد پیشرفت هر یک از  فعالیت ها را به صورت زیر خلاصه نمود:

Progress * = (Actual *) / (Actual * + Remaining *)

Duration, Resource, Cost, Physical:*

 

در مورد آیتم های ساختار شکست کار (WBS) رابطه زیر وجود دارد:

Duration, Resource, Cost, Physical :*

 

در رابطه فوق * Progress  ، بر اساس آنچه پیش تر در مورد فعالیت ها، تعریف شد، محاسبه می شود. در رابطه فوق *WF ، ارزش وزنی زمانی، منبعی، هزینه ای یا فیزیکی هر فعالیت مربوط به هر آیتم از WBS می باشد. مثلا: ارزش وزنی زمانی، منبعی و هزینه ای هر فعالیت، به ترتیب میزان مدت زمان، منبع و هزینه لازم جهت اجرای همان فعالیت می باشد. اما در مورد ارزش فیزیکی هر فعالیت، می توان از معیارهای متفاوتی (مدت زمان، منبع، هزینه، سختی کار و ...) به صورت جداگانه یا تلفیقی استفاده نمود.

 

جمع بندی:

در انتها باید گفت که با ترکیب دو دیدگاه فوق 8 نوع درصد پیشرفت وجود خواهد داشت:

  • درصد پیشرفت زمانی برنامه ای
  • درصد پیشرفت زمانی واقعی
  • درصد پیشرفت منبعی برنامه ای
  • درصد پیشرفت منبعی واقعی
  • درصد پیشرفت هزینه ای برنامه ای
  • درصد پیشرفت هزینه ای واقعی
  • درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای
  • درصد پیشرفت فیزیکی واقعی

 

توجه: در پروژه ها، سندی به نام  Progress Measurement System یا Performance Monitoring Systems یا به صورت مخفف PMS وجود دارد که نحوه محاسبه درصد پیشرفت پروژه و فعالیت ها را مشخص می نماید.

 

نویسنده: علی رحمتی توکل ، مدرس و مشاور مدیریت پروژه

جهت درخواست دوره آموزشی با شماره  09122333560  تماس بگیرید.

کانال تلگرام مدیریت پروژه:                                       https://t.me/project_management_standards

اینستاگرام:                                                           https://www.instagram.com/rahmatitavakol_ali

 

می توانید مقاله "درصد پیشرفت فیزیکی یا وزنی - percent complete" را در اینجا مطالعه کنید. >>>  مقاله