ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

سیستم مدیریت پروژه

فرایندهای مدیریت پروژه استاندارد 2012 PMBOK 5th edition

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نسخه پنجم استاندارد مدیریت پروژه پم باک یا PMBOK در اواخر سال 2012 و اوایل 2013 به صورت های نسخ اولیه و نهایی منتشر شد. استاندارد پم باک یا PMBOK ، توسط انجمن مدیریت پروژه امریکا (PMI) تدوین شده است و روز به روز بر محبوبیت آن افزوده می شود. نگاه زیبا و دسته بندی مناسب و تقریبا جامع استاندارد PMBOK در خصوص فرایندهای مدیریت پروژه (Project Management Processes) دلیل محکمی بر افزایش محبوبیت آن است.


 استاندارد پم باک یا pmbok

 

استاندارد پم باک 2012 یا pmbok 5th edition شامل 13 فصل است .استاندارد pmbok 5th Edition  شامل 47 فرآیند مدیریت پروژه است که آنها را به 5 گروه فرایندی مدیریت پروژه (process group) و 10 حوزه دانش مدیریت پروژه (knowledge area) تقسیم می نماید.

این فرایندها عبارتند از:

گروه فرایندی آغازین:

 • توسعه منشور پروژه
 • شناسایی ذینفعان

گروه فرایندی برنامه ریزی:

 • توسعه برنامه مدیریت پروژه
 • برنامه ریزی مدیریت محدوده
 • جمع آوری الزامات
 • تعریف محدوده
 • ایجاد ساختار شکست کار
 • برنامه ریزی مدیریت زمانبندی
 • تعریف کردن فعالیت ها
 • برنامه ریزی مدیریت کیفیت
 • برنامه ریزی مدیریت ریسک
 • برنامه ریزی مدیریت ذینفعان
 • برنامه ریزی مدیریت هزینه
 • تخمین هزینه ها
 • تعیین بودجه
 • برنامه ریزی مدیریت ارتباطات
 • برنامه ریزی مدیریت تدارکات
 • برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی
 • تعیین توالی فعالیت ها
 • توسعه زمانبندی
 • تخمین مدت فعالیت ها
 • تخمین منابع فعالیت ها
 • شناسایی ریسک ها
 • اجرای تحلیل کیفی ریسک ها
 • اجرای تحلیل کمی ریسک ها
 • برنامه ریزی پاسخ به ریسک ها

گروه فرایندی اجرایی:

 • هدایت و مدیریت کارهای پروژه
 • اجرای تضمین کیفیت
 • جذب تیم پروژه
 • توسعه تیم پروژه
 • مدیریت تیم پروژه
 • مدیریت ارتباطات
 • هدایت تدارکات
 • مدیریت مشارکت ذینفعان

 

گروه فرایندی نظارت و کنترل:

 • نظارت و کنترل کارهای پروژه
 • اجرای کنترل تغییرات یکپارچه
 • اعتبارسنجی محدوده
 • کنترل محدوده
 • کنترل زمانبندی
 • کنترل هزینه ها
 • کنترل کیفیت
 • کنترل ارتباطات
 • کنترل ریسک ها
 • کنترل تدارکات
 • کنترل مشارکت ذینفعان

گروه فرایندی پایانی:

 • اختتام تدارکات
 • اختتام پروژه یا فاز

 

 

 

مدرس: علی رحمتی توکل

- کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
- دارای مدرک حرفه ای مدیریت پروژه PMP
- مدرس بیش از 500 دوره و سمینار
- مشاور مدیران عامل و  پروژه
- بیش از 15سال فعالیت در حوزه مدیریت پروژه های نفت و پتروشیمی

 

 جهت هماهنگی دوره آموزشی ، پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه یا استقرار استاندارد pmbok و راه اندازی pmo دفتر مدیریت پروژه با شماره  09122333560  تماس بگیرید.

کانال تلگرام:                                      https://t.me/project_management_standards

اینستاگرام:                                      https://www.instagram.com/rahmatitavakol_ali