ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

سیستم مدیریت پروژه

استاندارد pmbok - واژه WBS Dictionary

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

استاندارد PMBOK از محبوب ترین استانداردهای مدیریت پروژه در سراسر جهان است. در این استاندارد واژه WBS Dictionary به عنوان یکی از خروجی های فرآیندهای برنامه ریزی مطرح شده است. برخی معادل فارسی فرهنگ ساختار شکست کار را برای آن در نظر گرفتند.

توجه: در این مقاله، منظور ویرایش ششم استاندارد PMBOK می باشد.

 

WBS Dictionary و حوزه های دانش (Knowledge Area) در استاندارد PMBOK :

واژه WBS Dictionary در استاندارد PMBOK در حوزه مدیریت محدوده پروژه یا Project Scope Management (فصل 5 استاندارد) مطرح شده است.

 

WBS Dictionary و گروه های فرآیندی (Process Groups) در استاندارد PMBOK :

واژه WBS Dictionary در استاندارد PMBOK در گروه فرآیندی برنامه ریزی یا Planning Processes مطرح شده است. در واقع WBS Dictionary از خروجی های فرآیند برنامه ریزی است. لذا ضروری است پیش از اجرای پروژه و در همان فاز برنامه ریزی پروژه ، به عنوان یک سند تهیه شود. البته در مورد این سند ، امکان بازنگری وجود دارد. به این معنا که با گذر زمان و پیشرفت پروژه ، اطلاعات دقیق تری حاصل می شود و این سند با توجه به اطلاعات دقیق تر ، به روز می شود.

 

WBS Dictionary و فرآیندهای مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK :

یکی از خروجی های فرآیند " ایجاد ساختار شکست کار " یا "Create Scope " ، خط مبنای محدوده یا Scope Baseline می باشد. خط مبنای محدوده یا Scope Baseline شامل موارد ذیل می باشد:

 • Project Scope Statement : بیانیه محدوده پروژه
 •  WBS : ساختار شکست کار
 • Work Package : بسته کاری
 • Planning Package : بسته برنامه ریزی
 • WBS Dictionary : دیکشنری WBS

 لذا مشخص است که WBS Dictionary یکی از اجزاء مربوط به یکی از خروجی های فرآیند " ایجاد ساختار شکست کار " یا "Create Scope " می باشد. روند زیر ، به طور خلاصه، جایگاه WBS Dictionary را در استاندارد PMBOK نشان می دهد.

PMBOK (6th Edition)  > Project Management Knowledge Areas > Project Scope Management > Create WBS > Scope Baseline > WBS Dictionary

 

 

اجزاء WBS Dictionary :

 • Code of account identifier : کد شناسایی حساب ها
 • Description of work : شرح کار
 • Assumptions and constraints : فرضیات و محدودیت ها
 • Responsible organization : سازمان مسئول
 • Schedule milestones : مایلستون های زمانبندی
 • Associated schedule activities : فعالیت های زمانبندی شده مرتبط
 • Resources required : منابع مورد نیاز
 • Cost estimates : تخمین های هزینه
 • Quality requirements : الزامات کیفی
 • Acceptance criteria : معیارهای پذیرش
 • Technical references : مراجع فنی
 • Agreement information : اطلاعات قراردادی

 

نرم افزار تهیه WBS Dictionary :

 • Excel
 • MSP
 • Primavera P6

 

مطالب مرتبط :

 

مقاله: آشنایی با ساختار شکست کار پروژه (WBS)

دوره آموزشی ساختار شکست کار (WBS)