ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

سیستم مدیریت پروژه

استاندارد pmbok - مدیریت پروژه سازمانی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نویسنده: علی رحمتی توکل ، مدرس و مشاور مدیریت پروژه

 

پروژه ها و سازمان

سازمان ها برای رسیدن به اهداف خود نیازمند تغییر و بهبود هستند. در واقع، تغییرات، سازمان ها را از جایگاه و وضعیت فعلی به وضعیت مورد انتظار منتقل می کنند. در این هنگام، می توان تغییرات مورد انتظار را در قالب پروژه تعریف کرد. بر اساس استاندارد pmbok ، این تغییرات، بایستی به افزایش ارزش در سازمان منجر شود. این ارزش ها می توانند ملموس یا ناملموس باشند. ارزش ملموس مانند افزایش سرمایه سازمان و ارزش ناملموس مانند بهبود اعتبار و برند سازمان در بازار.

 

مدیریت پروژه سازمانی

 

تعریف مدیریت پروژه در استاندارد pmbok چیست؟

بر اساس استاندارد pmbok ، مدیریت پروژه بکارگیری دانش، مهارت، ابزار و تکنیک برای تحقق الزامات پروژه توسط فعالیت های پروژه می باشد.

 

مزایای مدیریت پروژه بر اساس استاندارد pmbok

- دستیابی به اهداف کسب و کار سازمان:

پروژه ها به عنوان اجزای برنامه استراتژیک سازمان، نقش مهمی را در موفقیت استراتژی های سازمانی و دستیابی به اهداف کسب و کار سازمان ایفا می کنند. بر اساس استاندارد pmbok ، مدیریت پروژه از طریق اجرای موفق پروژه ها، دستیابی به اهداف کسب و کار سازمان را ممکن می سازد.

- برآورده کردن انتظارات ذینفعان:

ذینفعان گوناگون و انتظارات متفاوت آنها و بعضا تضاد منافع ذینفعان می تواند از علل شکست پروژه ها تلقی شود. بر اساس استاندارد pmbok ، مدیریت پروژه از طریق فرایندهای مدیریت ذینفعان سعی در همراه کردن ذینفعان پروژه و به تبع آن افزایش احتمال موفقیت پروژه دارد.

- افزایش شانس موفقیت سازمان:

بر اساس استاندارد pmbok ،مدیریت پروژه به سازمان کمک می کند تا بتواند عکس العمل سریع و مناسبی در مقابل تغییرات از خود نشان داده و سازمان را در برابر تغییرات روز افزون صنعت و بازار ایمن کند. در واقع دستیابی به اهداف سازمانی آنهم در فضای سراسر تغییر، کاری دشوار است که بدون مدیریت پروژه ها ممکن نیست.

- تحویل محصول مناسب در زمان مناسب:

عدم تحویل محصول مناسب (محصول مناسب: محصولی با عملکرد و به میزان تعریف شده) و یا عدم تحویل به موقع محصول می تواند توجیه استفاده از محصول پروژه را زیرسئوال ببرد. بر اساس استاندارد pmbok ، مدیریت پروژه از طریق مدیریت یکپارچگی پروژه ، مدیریت محدوده پروژه، مدیریت زمان پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت کیفیت پروژه، مدیریت منابع پروژه، مدیریت ارتباطات پروژه، مدیریت ریسک پروژه، مدیریت تدارکات پروژه و مدیریت ذینفعان پروژه، تحویل محصول مناسب در زمان مناسب به مشتری را تضمین می کند.

- حل کردن مسائل و مشکلات سازمان:

بر اساس استاندارد pmbok ، مشکلات سازمان از طریق تعریف پروژه های بهبود و بکارگیری مدیریت پروژه برای آغاز و تصویب پروژه، برنامه ریزی پروژه، اجرای پروژه، کنترل پروژه و اختتام پروژه، قابل حل می باشند.

- پاسخ دادن به موقع به ریسک ها:

ریسک ها به عنوان فرصت ها و تهدیدها همواره می توانند به عامل شکست یا پیروزی پروژه ها تبدیل شوند. بر اساس استاندارد pmbok ،مدیریت پروژه در حوزه مدیریت ریسک، به تهیه برنامه مدیریت ریسک ها، شناسایی ریسک ها، آنالیز و تحلیل کیفی  و کمی ریسک ها، برنامه ریزی جهت پاسخ به ریسک ها، اجرای برنامه های پاسخ به ریسک ها و نظارت بر ریسک ها می پردازد. از این رو با کمک مدیریت پروژه و به طور اختصاصی مدیریت ریسک، می توان آثار انتظاری مثبت ریسک ها را افزایش و آثار منفی انتظاری ریسک ها را کاهش داد و شانس موفقیت پروژه ها را افزایش داد.

- بهینه سازی استفاده از منابع سازمان:

بر اساس استاندارد pmbok ، مدیریت پروژه از طریق کاهش بیکاری منابع و رفع کمبود منابع می تواند به افزایش کارایی منابع و واقعی شدن برنامه پروژه و کاهش هزینه پروژه کمک کند.

- ایجاد توازن بین محدودیت های پروژه:

همان طور که در استاندارد pmbok اشاره شده، محدودیت های پروژه با هم رابطه دارند. به عنوان مثال: با افزایش محدوده پروژه، هزینه و زمان پروژه می تواند افزایش یابد. بر اساس استاندارد pmbok ، ایجاد توازن بین محدودیت های گوناگون پروژه از جمله محدوده، زمان، هزینه و کیفیت از طریق  مدیریت پروژه میسر خواهد شد.

 

کلام آخر: سازمان ها از طریق تعریف مناسب پروژه ها و مدیریت مناسب پروژه ها می توانند شانس موفقیت و رشد مورد انتظارشان را افزایش دهند. با استقرار سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد pmbok می توانید سازمان خود را در این زمینه قدرتمند نمایید.

 

جهت هماهنگی دوره آموزشی استاندارد pmbok ، پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه یا استقرار استاندارد pmbok و راه اندازی pmo دفتر مدیریت پروژه با شماره  09122333560  تماس بگیرید.

کانال تلگرام:                                      https://t.me/project_management_standards