ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

سیستم مدیریت پروژه

الگوریتم کاهش مدت زمان پروژه یا فشرده سازی مسیر بحرانی پروژه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تعاریف

مسیر (Path): مجموعه ای به هم پیوسته از فعالیت ها که اولین آنها پیش نیاز و آخرین آنها پس نیاز ندارد.

مسیر بحرانی (Critical Path): مسیری که پایان آخرین فعالیت آن، برابر با تاریخ اتمام پروژه است.

فشرده سازی (Compression): کاهش مدت زمان لازم جهت اجرا

فعالیت کاندید جهت فشرده سازی: فعالیتی هایی هستند که شرایط زیر را دارا باشند:

  • از لحاظ فنی امکان فشرده سازی داشته باشند.
  • فشرده سازی آنها، کمترین تبعات منفی (مانند: هزینه و ...) و بیشترین تبعات مثبت (مانند: سود و ...) را در پی داشته باشد.
  • فشرده سازی آنها، موجب فشرده سازی حداقل یک مسیر بحرانی گردد.

 

الگوریتم فشرده سازی مسیر بحرانی پروژه

بدین منظور مراحل زیر را به ترتیب انجام می شوند:

  • شناسایی مسیرهای شبکه پروژه
  • شناسایی مسیرهای بحرانی پروژه
  • شناسایی فعالیت های کاندید
  • انتخاب مجموعه ای از فعالیت های کاندید که فشرده سازی آنها،  موجب فشرده سازی همزمان کل مسیرهای بحرانی گردد.
  • فشرده سازی فعالیت های منتخب در گام قبل، تا جایی که یا مسیر بحرانی جدید ایجاد نشود یا به میزان کافی فشرده سازی انجام گیرد.

 

توجه: فشرده سازی فعالیت ها و به تبع آن مسیرهای بحرانی باید مرحله به مرحله انجام شود زیرا با فشرده سازی مسیرهای بحرانی، ممکن است مسیرهای غیر بحرانی تبدیل به بحرانی شوند. لذا از آن پس، باید مسیرهای بحرانی جدید را نیز در فشرده سازی، در نظر داشت.

توجه: فشرده سازی فعالیت ها می تواند موجب بروز تغییرات در زمان، مدت شناوری، فعالیت ها و مسیرهای بحرانی، هزینه، ریسک، کیفیت، توزیع منابع،  شکل S-Curve و رضایت ذینفعان پروژه گردد.

 

روش های کاهش مدت زمان (فشرده سازی) فعالیت ها:

  • کاهش مدت زمان فعالیت ها از طریق افزایش تعداد یا کارایی منابع (Crashing) یا تغییر در تقویم کاری
  • انجام فعالیت ها به صورت موازی (Fast Tracking) از طریق تغییر نوع روابط وابستگی (FS, SS, FF, SF) یا میزان هم پوشانی بین فعالیت ها (Lag)

 

توجه: موارد فوق در مورد فعالیت های کاندید جهت فشرده سازی، انجام می گیرد.

نویسنده: علی رحمتی توکل، مدرس و مشاور مدیریت پروژه

 

نویسنده: علی رحمتی توکل ، مدرس و مشاور مدیریت پروژه

جهت درخواست دوره آموزشی با شماره  09122333560  تماس بگیرید.

کانال تلگرام:                                       https://t.me/project_management_standards