ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

سیستم مدیریت پروژه

تعریف فعالیت بحرانی (Critical Activity) چیست؟!

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

از جمله تعاریف مربوط به محاسبات زمانبندی فعالیت های پروژه می توان به شناوری تجمعی یا Total Float اشاره نمود. شناوری تجمعی فعالیت ها از سه رابطه مختلف قابل محاسبه است که در برخی حالات ممکن است پاسخ متفاوت داشته باشند.

در ذیل این روابط تشریح می شوند:

Total Float = Start Total Float

 

Total Float = Finish Total Float

 

{(Total Float = Min{(Start Total Float),(Finish Total Float

 

  در میان سه روش فوق الذکر، روش سوم سخت گیرانه ترین می باشد.

 

 شناوری تجمعی آغاز یا Start Total Float

 

شناوری تجمعی آغاز یا Start Total Float مدت زمانی است که شروع یک فعالیت می تواند به تاخیر بیفتد بدون به تعویق افتادن تاریخ پایان پروژه یا محدودیت های زمانی میان مدت پروژه

 

شناوری تجمعی آغاز یا Start Total Float از رابطه زیر محاسبه می شود:

 

Start Total Float=Late Start- Early Start

 

شناوری تجمعی پایان یا Finish Total Float

 

شناوری تجمعی پایان یا Finish Total Float مدت زمانی است که پایان یک فعالیت می تواند به تاخیر بیفتد بدون به تعویق افتادن تاریخ پایان پروژه یا محدودیت های زمانی میان مدت پروژه

 

شناوری تجمعی پایان یا Finish Total Float از رابطه زیر محاسبه می شود:

 

Finish Total Float=Late Finish - Early Finish

 

مثال: در شبکه ذیل، فعالیت B تعیین کننده تاریخ پایان پروژه می باشد و لذا شناوری برابر با صفر دارد. فعالیت A شناوری آغاز برابر با صفر دارد زیرا اگر دیرتر شروع شود فعالیت بعدی یعنی فعالیت B به تاخیر می افتد. از سوی دیگر فعالیت A شناوری پایان بزرگتر از صفر دارد زیرا اگر تا انتهای فعالیت B  به تاخیر بیفتد مشکلی در اتمام پروژه ایجاد نخواهد شد.

 

 

 

 

شناوری تجمعی

 

عبارت است از میزان تاخیری که شروع یا پایان یک فعالیت می تواند داشته باشد بدون به تعویق افتادن تاریخ پایان پروژه یا محدودیت های زمانی میان مدت پروژه

 

دلیل شناوری تجمعی منفی

 

شناوری تجمعی منفی  در دو حالت ممکن است بروز نماید. یکی از موارد شناوری تجمعی منفی در مورد یک فعالیت نشانگر به تعویق افتادن تاریخ پایان پروژه یا محدودیت های زمانی میان مدت پروژه توسط فعالیت مذکور است. مورد دیگر میزان نقض منطق شبکه وابستگی های پروژه توسط فعالیت می باشد.

 

فعالیت بحرانی

 

فعالیتی بحرانی است که رابطه زیر در مورد آن برقرار باشد:

 

Total Float>=K

 

در رابطه فوق عدد K صرفا یک مرز حساسیت زمانی می باشد. این عدد بسته به نوع و پیچیدگی پروژه یا اهمیت زمان از منظر صاحبان پروژه تعیین می شود. بدین معنا که هرقدر اهمیت زمان و سختگیری در عدم تاخیر در اجرای فعالیت ها بیشتر باشد این عدد بزرگتر تنظیم می شود. برای مثال اگر این عدد برابر با 10 تنظیم شود، معنایش این است که اگر فعالیتی شناوری تجمعی برابر با 10 یا کمتر داشت از لحاظ زمانی مهم و بحرانی بوده و باید در اولویت کنترل زمانی قرار گیرد.

 

عدد K در اغلب پروژه ها برابر با صفر تنظیم می شود.

 

تفصیل مطلب فوق در دوره های آموزشی زیر تشریح خواهد شد:

 

  • کارگاه آشنایی با نرم افزارکنترل پروژه MSP
  • برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه اي

 

 نویسنده: علی رحمتی توکل ، مدرس و مشاور مدیریت پروژه

جهت درخواست دوره آموزشی با شماره  09122333560  تماس بگیرید.

کانال تلگرام:                                       https://t.me/project_management_standards