ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

سیستم مدیریت پروژه

اینجا محیطی برای مدیریت ریسک (Risk Management)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


اندک نیستند شرکت هایی که به بهانه وجود بی ثباتی و تغییرات زیاد در ایران، مدیریت ریسک را در ایران مناسب نمی دانند. از قضا در محیطی که در آن عدم قطعیت و بی ثباتی وجود ندارد و همه چیز در جای خود قرار دارد؛ مدیریت ریسک حرف کمتری برای گفتن دارد. محیط پروژه های ایرانی با وجود رویداد ها و ریسک هایی که در آنها رخ می دهد همانند میدانی برای آزمون قهرمانان مدیریت ریسک می باشد.

ریسک هایی از قبیل موارد زیر که شاید در کمتر کشوری دیده شود ولی در ایران به وفور رخ می دهند:

 

    ریسک تغییر استراتژی شرکت و توقف پروژه

    ریسک تغییر مدیر پروژه

    ریسک خلع ید پیمانکاران

    ریسک تحمیل پرسنل کلیدی از سوی کارفرمایان پروژه به پیمانکاران

    ریسک منحل شدن شرکت کارفرما یا پیمانکار

    ریسک از دست رفتن سوابق پروژه

    ریسک عدم وجود فهم یکسان از اهداف و شرح پروژه

    ریسک عدم توجیه پذیری پروژه

    ریسک نوسانات شدید ارز

    ...

نویسنده: علی رحمتی توکل

 خوب تا همین جا کافی است. بیراهه نگفته ایم اگر بگوییم: "رخ دادن هر کدام از ریسک های فوق برای سرنگونی یک پروژه کافی است."

بررسی پروژه ها، نشانگر تهدید پروژه های بسیاری در ایران از سوی ریسک های منفی است که نگریستن به آنها با دیده اغماض، غافلگیری شدیدی را به دنبال خواهد داشت.

و اما چه باید کرد...

با مستند سازی وقایع در پروزه فعلی، از دور ریز تجربیات جلوگیری کنید...

با رعایت نکات ذیل می توان به ریسک ها فائق آمد، ریسک های منفی را حداقل و ریسک های مثبت را حداکثر نمود:

 

  • مستند سازی دقیق و صحیح وقایع، مذاکرات و روند اجرای پروژه
  • بررسی مستندات پروژه فعلی و پروژه های قبل
  • استفاده از نظر ذینفعان کلیدی از جمله: فروشندگان، کارفرما، پیمانکاران، تیم پروژه و ...
  • استفاده از کارشناسان مدیریت ریسک

 

 شاید در اولین پروژه شرکت به دلیل ضعیف بودن مواردی از جمله مستندات، مدیریت ریسک با خطای بیشتری انجام شود. هر پروژه باید گامی در جهت بلوغ بیشتر شرکت باشد. به هر حال وقت آن است که از گذشته درس بگیریم. با مستند سازی وقایع در پروزه فعلی، از دور ریز تجربیات جلوگیری کنید. این مستندات، عصای دست مدیران پروژه های آتی در مدیریت بهتر ریسک هاست.

مدیریت ریسک، مسیری است که ناگزیر از طی کردن آن هستیم. برای ساختن آینده از حال شروع کنیم...

 

نویسنده: علی رحمتی توکل ، مدرس و مشاور مدیریت پروژه

جهت درخواست دوره آموزشی با شماره  09122333560  تماس بگیرید.

کانال تلگرام:                                       https://t.me/project_management_standards