ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

سیستم مدیریت پروژه

ساختار شکست هزینه (CBS) در سازمان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طراحی ساختار شکست هزینه ها (CBS: Cost Breakdown Structure) برای شناسایی، تخمین، بودجه بندی، دسته بندی و کنترل هزینه ها، در سازمان، الزامی است.

در ذیل، نمونه ای از ساختار شکست هزینه های سازمان نشان داده شده است:

 

 کانال تلگرام:                             project_management_standards@