ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
یاداوری

سیستم مدیریت پروژه

انواع درصد پیشرفت پروژه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

Progress: Percent Complete: درصد پیشرفت یا تکمیل


دیدگاه 1:

درصد پیشرفت برنامه ای (Baseline Progress) : میزان پیشرفت پروژه تا تاریخ نظارت اگر طبق برنامه مبنا (Baseline) پیش برود.

درصد پیشرفت واقعی (Actual Progress) : میزان پیشرفت پروژه تا تاریخ نظارت بر اساس کارهای انجام شده

 

دیدگاه 2:

در مورد فعالیت ها:

درصد پیشرفت زمانی: نسبت مدت واقعی انجام فعالیت بر کل مدت فعالیت

Duration Progress = (Actual Duration) ÷ (Actual Duration + Remaining Duration)

 

 درصد پیشرفت منبعی: نسبت منبع واقعی صرف شده بر روی فعالیت بر کل منبع لازم جهت تکمیل فعالیت

Resource Progress = (Actual Resource) ÷ (Actual Resource + Remaining Resource)

 

 درصد پیشرفت هزینه ای: نسبت هزینه واقعی صرف شده بر روی فعالیت بر کل هزینه لازم جهت تکمیل فعالیت

Cost Progress = (Actual Cost) ÷ (Actual Cost + Remaining Cost)

 

درصد پیشرفت فیزیکی: نسبت میزان کار فیزیکی واقعی انجام شده بر روی فعالیت بر کل کار فیزیکی لازم جهت تکمیل فعالیت

Physical Progress = (Actual Physical Work) ÷ (Actual Physical Work + Remaining Physical Work)

 

در نهایت می توان، رابطه درصد پیشرفت هر یک از  فعالیت ها را به صورت زیر خلاصه نمود:

Progress * = (Actual *) ÷ (Actual * + Remaining *)

Duration, Resource, Cost, Physical:*

 

در مورد آیتم های ساختار شکست کار (WBS) رابطه زیر وجود دارد:


Duration, Resource, Cost, Physical:*

در رابطه فوق Progress * ، بر اساس آنچه پیش تر در مورد فعالیت ها، تعریف شد، محاسبه می شود. در رابطه فوق WF ، ارزش وزنی زمانی، منبعی، هزینه ای یا فیزیکی هر فعالیت مربوط به هر آیتم WBS می باشد. مثلا: ارزش وزنی زمانی، منبعی و هزینه ای هر فعالیت، به ترتیب میزان مدت زمان، منبع و هزینه لازم جهت اجرای همان فعالیت می باشد. اما در مورد ارزش فیزیکی هر فعالیت، می توان از معیارهای متفاوتی (مدت زمان، منبع، هزینه، سختی کار و ...) به صورت جداگانه یا تلفیقی استفاده نمود.

جمع بندی:

در انتها باید گفت که با ترکیب دو دیدگاه فوق 8 نوع درصد پیشرفت وجود خواهد داشت:

 

درصد پیشرفت

زمانی

منبعی

هزینه ای

فیزیکی

برنامه ای

X

X

X

X

واقعی

X

X

X

X

 

کانال تلگرام:                             project_management_standards@

 

دوره های کاربردی را با ما تجربه کنید...

آخرین مطالب بلاگ

کنترل زمان پروژه یا به روز رسانی (Updating) در MSP

کنترل زمان پروژه یا به رو...

انواع وضعیت فعالیت ها (Activity Status) آغاز نشده...

داشبورد مدیریت پروژه

داشبورد مدیریت پروژه

گزارشات خلاصه و کارا از وضعیت پروژه، برای مدیران،...

دوره کارشناس حرفه ای در اکسل- ثبت نام شروع شد

دوره کارشناس حرفه ای در ا...

ثبت نام شروع شد. دوره آموزشی کارشناس حرفه ای در ا...